News

Earthquake update

Tuesday March 15th, 2011 by Rick van Kemenade

—Nederlandse versie onder—

We have received some worried messages about our final days in Japan, so we would like to give you extra information about the situation here and the actions taken by the study tour committee.

We have had contact with the Dutch embassy in Tokyo several times the past few days and follow the advices given on their website very carefully. We immediately registered ourselves after the earthquake and they can contact us directly if there should be any reason to leave the country immediately.

The situation at the nuclear plant in Fukushima is of concern at the moment. We are closely following the news regarding the situation and have not seen reason to drastically change our plans so far. The cloud of radioactive material that has escaped today is being blown south. Since we are much more to the west of Japan and current winds here are from the west, there is no direct risk from this cloud for us.

We have of course considered an early departure from Japan, but at this time we are quite sure that there is no time to be gained this way relative to our original planned flight. We have confirmed our booking for the flight on thursday morning and are leaving then. Our airport, Kansai International, is operating normally and has not suffered from the earthquake.

——————————————————————————————————————

Wij hebben enkele berichten van verontruste mensen gehad over onze laatste paar dagen in Japan, dus willen wij graag duidelijkheid geven over de situatie hier en de stappen die ondernomen zijn door de commissie.

We hebben verschillende keren direct contact gehad met de Nederlandse ambassade in Tokio gedurende de afgelopen dagen en volgen het advies op hun website op de voet. We hebben ons onmiddellijk na de aardbeving geregistreerd en kunnen meteen gecontacteerd worden mocht er enige reden zijn om het land zo snel mogelijk te verlaten.

De situatie van de kerncentrale in Fukushima speelt nu de grootste rol. We volgen het nieuws hierover dan ook op de voet en hebben tot nog toe geen reden gezien onze plannen drastisch te veranderen. De wolk radioactief materiaal die ontsnapt is wordt naar het zuiden geblazen. Omdat wij veel westelijker zitten en de huidige wind hier vanuit het westen blaast, vormt deze wolk geen direct risico voor ons.

We hebben een eerder vertrek vanuit Japan overwogen, maar op het moment zijn wij ervan overtuigd dat er geen tijdswinst te behalen is ten opzichte van de origineel geplande vlucht. We hebben onze boeking van de vlucht van donderdagochtend bevestigd en zullen dan vertrekken. Ons vliegveld, Kansai International Airport, heeft geen problemen als gevolg van de ramp.

Read more in earthquake | permalink | rss

Study Tour SATORI